WETENSCHAPPELIJKE OPMERKINGEN

URL: https://hotelparadisparis.com

Rechtspersoon: Hôtel Paradis, gedeponeerd handelsmerk

RCS: Parijs B 533 329 058

BTW-NUMMER: FR25533329058

Naam :53332905800010

Maatschappelijk kapitaal :10.000,00 EURO

Maatschappelijke zetel:

Hôtel Paradis

41, rue des Petites-Écuries

75010 Parijs - Frankrijk

Tel : +33 1 45 23 08 22

Fax: +33 1 48 00 03 76

hotel@hotelparadisparis.com

Doel van de site: Promotie van de vestiging

Directeur van de publicatie, wettelijk vertegenwoordiger: M. Olivier de Puymorin (SNC Caravelle Hotel)

Verantwoordelijke redactie: Ginto Hotels

Webmaster, ontwerp, uitgave, artistieke leiding: MM CREATION

Fotografie: HOTEL PARADIS

Webhosting: MM CREATION

Voorzitter MM CREATION: Marc Merzoug

De site presenteert:

● Informatie

Online verzamelen van persoonlijke gegevens

Wet bescherming persoonsgegevens: de site is aangemeld bij de Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL). U hebt recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw gegevens (art. 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming). Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: hotel@hotelparadisparis.com

Eigendom: De site en de informatie op de site worden beschermd door de Franse wet op intellectueel eigendom en door internationale verdragen. Met uitzondering van het gebruik door naaste familieleden of voor privédoeleinden, mogen de site en de inhoud ervan niet worden gereproduceerd, heruitgegeven, getranscribeerd, gewijzigd of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

Quick Response Code